INTEND stopt haar dienstverlening per 1 januari 2017

INTEND is sinds 1 januari 2015 onderdeel van Mindfit. Strategische keuzes vanuit Mindfit maken dat de activiteiten van INTEND, coaching en training, niet meer passen binnen de core business van Mindfit. Dit heeft geleid tot het besluit de dienstverlening van INTEND te stoppen.

Wat betekent dit besluit?

De komende maanden rondt INTEND de lopende trajecten conform overeengekomen offerte af.  Ook als deze nog het jaar 2016 overschrijden. Daar waar dit niet mogelijk is, wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht;

INTEND neemt vanaf nu geen nieuwe opdrachten aan die de termijn van 31 december 2016 overschrijden;

Vanaf heden kunt u voor behandeling van arbeid gerelateerde problematiek door een (GZ) psycholoog in de basis GGZ terecht bij één van de kringen van Mindfit.

Assertiviteitstraining