INTEND stopt haar dienstverlening per 1 januari 2017

INTEND is sinds 1 januari 2015 onderdeel van Mindfit. Strategische keuzes vanuit Mindfit maken dat de activiteiten van INTEND, coaching en training, niet meer passe