De website van De Kern

Onze website is na jarenlange trouwe dienst niet meer ideaal. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe site voor de toekomst. Voor nu: bel of mail ons wanneer de site geen antwoord biedt op uw vraag.

Lees meer
Groepen voor jong en oud

De Kern organiseert verschillende bijeenkomsten over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld omgaan met echtscheiding, een vriendschapscursus of een sociale vaardigheidstraining voor jongeren. Aanmelden regelt u eenvoudig online.Maatschappelijke dienstverlening

De Kern maatschappelijke dienstverlening biedt hulp bij vragen of problemen waar u alleen niet uitkomt. U kunt bij ons terecht voor algemeen maatschappelijk werk, school- en bedrijfsmaatschappelijk werk, sociaal raadslieden, Formulieren Brigade en groepswerk. De hulpverlening van De Kern is vrijwillig, dichtbij en gratis.
 

Parentshouse Raalte, Olst-Wijhe... lees meer

 

 

Gemeenten

Wij werken voor iedereen in de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle. In sommige gemeenten werken onze medewerkers naast medewerkers van andere organisaties in een sociaal wijkteam, een sociaal team of een gebiedsteam.
 
Sociaal raadsliedenwerk bieden wij aan in de gemeenten Deventer, Kampen, Olst-Wijhe en Zwolle. In Zwolle is Op Orde een samenwerkingsverband voor ondersteuning bij thuisadministratie. In Kampen heet dat Financien op Koers.
.
 

Ketenpartnerwaardering

In 2014 heeft De Kern een ketenpartnerwaarderingsonderzoek onder ruim 400 partners uitgevoerd. De algemene waardering is een 7,3.

 

Cliëntwaardering

De Kern voert een constante tevredenheidsmeting uit onder afgesloten cliënten.

 

 

 

 

 

Samenwerking

We hebben een bijzondere relatie met WijZ en Jeugd ggz. Als drie afzonderlijke stichtingen vallen wij onder één directie. Daarnaast maken wij deel uit de Dimence Groep. Binnen de Dimence groep maken we veel verbinding met Mindfit (basis ggz ).

 

Wij onderhouden een bijzondere samenwerkingsrelatie met Mee IJsseloevers. Deze is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.Voor cliënten betekent deze samenwerking dat we de juiste deskundigheid snel op de juiste plek kunnen inzetten.

 

Ook is De Kern één van de partners van het Centrum Jeugd en Gezin. Hier kunt u als ouder/verzorger terecht met al uw vragen over het opvoeden en opgroeien van kinderen van 0 tot 23. Ook als jongere kan je bij het CJG antwoord krijgen op verschillende vragen.

 

 

Twitter