Echtscheidings Spreekuur (Hardenberg)

Juridische en emotionele ondersteuning bij (echt)scheiding

Hebben jij en je partner besloten te gaan scheiden? Weten jullie niet welke stappen er gezet moeten worden om de scheiding te kunnen realiseren? Weten jullie niet wat de eigen rechten zijn binnen een scheidingsproces? Komen jullie niet tot duidelijke afspraken en zorgt dit voor onderlinge spanning? Dan verwelkomen wij jullie graag op het echtscheidingspreekuur. In dit spreekuur wordt er samen met een jurist en maatschappelijk werker naar jullie of jouw situatie gekeken en is er de ruimte om te kijken naar eventuele knelpunten of onduidelijkheden.

 

Echtscheiding

Een huwelijk is een wettelijk geregelde levensgemeenschap. Bij een echtscheiding krijg je dan ook te maken met een juridisch proces. Wij kunnen ons voorstellen dat dit een hoop vragen geeft. Zelfs als jullie niet door het huwelijk zijn verbonden geeft het uit elkaar gaan soms onduidelijkheid. Een jurist van Raad en Recht biedt in dit spreekuur de mogelijkheid om samen met jou de juridische vraagstellingen te onderzoeken om een passend advies te kunnen bieden. Naast de juridische vraagstukken is er ruimte voor de emotionele beladenheid. Jullie leven staat op de kop, de stabiliteit in jullie leven moet opnieuw worden gevonden.

Hoe doen jullie dit in combinatie met het gezin en werk? De maatschappij staat immers niet stil en er wordt nog steeds veel van jullie verwacht. Dit alles maakt dat het een heftige periode voor jullie kan zijn waarbij jullie het verlies een plek proberen te geven. Het maatschappelijk werk kan jullie hierbij ondersteunen om die plek te bieden, waar ruimte is voor de emotie en het verlies maar ook voor het opnieuw inrichten van jullie leven apart. Daarnaast is het maatschappelijk werk er in het bijzonder voor het kind waar, indien nodig, passende  ondersteuning voor kan worden geboden. Om de eigen kracht terug te vinden en om de volgende stap te kunnen zetten.

 

Werkwijze

Het echtscheidingsspreekuur vindt elke eerste donderdag van de maand van 10.00u – 11.30u plaats in het kantoor van Raad en Recht. De locatie is te vinden op de achterzijde van deze folder. Jullie kunnen zonder afspraak terecht. Tijdens het gesprek wordt er samen met een jurist en een maatschappelijk werker jullie situatie geïnventariseerd. Op basis van jullie situatie worden er afspraken voor vervolgstappen gemaakt. In het uiterste geval betekent dit dat een jurist samen met jullie op zoek gaat naar een mediator of advocaat. De  gesprekken zijn vrijblijvend en kosteloos. Desondanks gaan wij er vanuit dat de gemaakte afspraken worden nageleefd om zo een prettige samenwerking aan te kunnen gaan.

 

VOOR WIE?

Voor stellen die besloten hebben uit elkaar te gaan en voor jou met een eigen vraag. Wij zijn laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, nationaliteit, politieke overtuiging en/of levensbeschouwing

 

aanmelden en informatie:

De Kern

De Stuwdijk 4

7772 AW Hardenberg

T: 0523-236050

E: l.foppen@stdekern.nl

www.stdekern.nl

augustus 2017

 

Raad en Recht

Bruchterweg 88

7772 BJ Hardenberg

T:0523-273666

E:info@raadenrecht.nl

www.raadenrecht.nl

Twitter