Eigen kracht

Bij De Kern zijn wij ervan overtuigd dat iedereen mogelijkheden heeft om problemen het hoofd te bieden. Als u problemen heeft, ziet u echter deze mogelijkheden in uzelf of in uw omgeving niet altijd. Bij De Kern besteden we gericht aandacht aan de mogelijkheden, die u zelf heeft of die in uw directe omgeving beschikbaar zijn. We noemen dat het versterken van uw eigen kracht. We zijn ervan overtuigd dat een oplossing die we samen vinden door een beroep te doen op uw eigen kracht duurzamer en bevredigender is, dan een oplossing die van buitenaf wordt aangedragen.

Eigen kracht conferentie
Het inzetten van een ‘eigen kracht conferentie’ kan een onderdeel van deze werkwijze zijn. Tijdens een eigen kracht conferentie wordt de oplossing van een probleem samen met u en de mensen om u heen bedacht. De coördinator van de conferentie kan hiervoor uw familie inschakelen of uw partner, maar ook buren en goede vrienden. U bepaalt wie ingeschakeld moeten worden om samen met u een oplossing te zoeken voor uw probleem. Als dit een geschikte vorm van hulp voor u is, bespreekt de maatschappelijk werker dit met u.

Twitter