Formulieren invullen

Bel: 038 456 97 50
E-mail: formulierenbrigadezwolle@stdekern.nl

Huurtoeslag, zorgtoeslag, heffingskortingen… Wanneer hebt u er recht op, en hoe vraagt u het aan? Bent u niet op de hoogte van de regelingen en voorzieningen waar u recht op hebt? Of misschien vindt u het aanvraagformulier te ingewikkeld? Zo blijft er veel geld liggen. Dat is zonde. Zeker als u het al niet zo breed hebt.

Eerste hulp bij het invullen van formulieren
De Formulierenbrigade geeft duidelijkheid op welke regelingen u een beroep kunt doent en helpt bij het invullen van de aanvraagformulieren. Een brigadier stelt een aantal standaard vragen over uw inkomen. Hij vraagt niet naar uw naam of adres. De antwoorden worden ingevoerd en dan is direct duidelijk of u recht hebt op geld. De brigadier helpt ook met het invullen van het juiste formulier.

Laat geen geld liggen!
De Formulierenbrigade is er voor inwoners uit Zwolle met een laag inkomen. We komen graag op huisbezoek. Bel of e-mail voor een afspraak:

038 456 97 50
formulierenbrigadezwolle@stdekern.nl

U kunt ook naar één van de open spreekuren komen.

 

Twitter