Kennismaken

Nadat u zich bij De Kern voor hulpverlening heeft aangemeld neemt één van de maatschappelijk werkers binnen twee weken contact met u op om een afspraak te maken voor een nadere kennismaking. Deze kennismaking noemen we intake.

In het intakegesprek bespreken we de achtergronden van uw probleem en bekijken we welke factoren of personen een rol kunnen spelen bij de oplossing. Samen met u maken we een plan van aanpak hoe u op eigen kracht of met ondersteuning van uw omgeving of De Kern uw probleem aan kunt pakken.

Twitter