Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bedoeld voor professionals. Het is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben. Onderzoek wijst uit dat hulp- en zorgverleners en leraren die met een meldcode werken 3 keer zo vaak ingrijpen als collega's die zo'n code niet voorhanden hebben. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen zo'n code zelf op. In onze regio is gebruik gemaakt van het landelijke basismodel van de meldcode. Het gaat om een meldcode voor: huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld, vrouwenbesnijdenis, eergerelateerd geweld (waaronder huwelijksdwang) en ouderenmishandeling.

Stappenplan meldcode huiselijk geweld
Een meldcode beschrijft in vijf stappen wat een hulpverlener moet doen:
Stap 1 - in kaart brengen van signalen
Stap 2 - overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld
Stap 3 - gesprek met cliënt(en)
Stap 4 - afwegen van risico’s
Stap 5 - beslissen: hulp organiseren of melden bij instantie (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Steunpunt Huiselijk Geweld, politie, enz.)

Meldcode verplicht
Het gebruik van een meldcode heeft effect. Professionals van De Kern zijn daarom verplicht met de meldcode te werken.

 

Twitter