Over De Kern

De maatschappelijk werkers van De Kern ondersteunen, begeleiden of adviseren u, wanneer u problemen heeft waar u alleen niet uitkomt. We hebben de kennis, de ervaring en de passie om u te ontmoeten en u op weg te helpen. De hulp is gratis, zowel van het Algemeen Maatschappelijk Werk als van het Sociaal Raadslieden Werk.

Daar waar de mensen zijn
De maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden zijn daar waar de mensen zijn: op school, in de huisartsenpraktijk en in de wijken. Zo nodig functioneert het algemeen maatschappelijk werk als de verbindende schakel naar de (geestelijke) gezondheidszorg. Per jaar ziet De Kern bijna 13.000 cliënten.

Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadslieden
Het Algemeen Maatschappelijk Werk ondersteunt, begeleidt of adviseert mensen bij problemen van financiële of relationele aard en/of bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. De Sociaal Raadslieden wijzen alle burgers van Deventer, Olst, Wijhe, Zwolle en Kampen de weg in het doolhof van (sociale) voorzieningen, regelingen en instanties.

De Kern is onderdeel van de Dimence Groep
De Kern is onderdeel van Dimence de Stichting Dimence Groep. De Dimence Groep bestaat uit verschillende stichtingen die geestelijke gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, dichtbij de patiënt en cliënt bieden. Kijk voor meer informatie op www.dimencegroep.nl.

Voor de bestuurssamenstelling van De Kern wordt verwezen naar de bestuurssamenstelling van de Dimence Groep (www.dimencegroep.nl).

Voor meer informatie met betrekking tot het beleidsplan, het beloningssysteem, een overzicht van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording wordt verwezen naar het jaarverslag en de website van de Dimence Groep over de collectieve ambitie

Vrijwilligersbeleid

Daar waar mogelijk werkt De Kern met vrijwilligers. Hiervoor heeft de organisatie vrijwilligersbeleid vastgesteld.

 

Privacy

De basis voor uw privacy is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het kader van die verordening zijn door ins de nodige maatregelen getroffen. Meer informatie daarover leest u hier.

Voor het maatschappelijk werk geldt een beroepsgeheim.

Twitter