School

De basisschool is een plek waar kinderen een groot deel van hun tijd besteden. Problemen in het leven of de ontwikkeling van kinderen is vaak snel zichtbaar op school. Schoolmaatschappelijk werk helpt ouders, kinderen én leerkrachten in een zo vroeg mogelijk stadium. We denken actief mee over opvoedingskwesties van kinderen op school en thuis.
 
Meerwaarde
De Kern heeft een aantal goed opgeleide school maatschappelijk werkers in dienst. U kunt schoolmaatschappelijk werk inkopen voor uw school. We hebben een basisaanbod en daarnaast kan het schoolmaatschappelijk werk ingezet worden voor andere taken. Het schoolmaatschappelijk werk kan een grote meerwaarde hebben voor uw school. 
 
Voorbeelden
Enkele voorbeelden van problemen waarbij het schoolmaatschappelijk werk hulp biedt:
  • Pesten en gepest worden
  • Problemen met de weerbaarheid
  • Gedragsproblemen
  • Opvoedingsproblemen
  • Problemen op school
  • Gescheiden ouders
  • Conflicten tussen school en ouders 
Daarnaast kan het schoolmaatschappelijk werk ingezet worden voor:
  • Het opzetten van preventieactiviteiten (themabijeenkomsten, sociale vaardigheidstrainingen)
  • Deelname aan relevante zorgoverleggen binnen of buiten de school
  • Deskundiger maken van leerkrachten in het signaleren van psychosociale problemen.
 
Wilt u weten of wij ook vanuit uw school kunnen werken? Neem dan contact op.

 

Twitter