U wilt samenwerken

Wij zijn schakel in de keten voor de juiste hulpverlening aan mensen. Wij kunnen deze schakelfunctie alleen vervullen samen met onze ketenpartners. Bent u zo’n ketenpartner en wilt u de samenwerking verder vormgeven of intensiveren? Schroom niet en neem contact met ons op.

Outreachend en wijkgericht
Steeds meer mensen hebben moeite om het hoofd boven water te houden en zelfstandig de oplossing voor hun problemen te vinden. Daarom vinden wij outreachend werken en een wijkgerichte aanpak zo belangrijk. Onze maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden zijn daar waar de mensen zijn: op school, in de huisartsenpraktijk en in de wijken. Daar waar kortdurende hulpverlening afdoende is, bieden de maatschappelijk werkers en de sociaal raadslieden hun diensten aan. Graag werken we samen met ketenpartners om het gevraagde hulpverleningsaanbod gerealiseerd te krijgen. Ook verwijzen we veelvuldig door naar organisaties die langdurende hulpverlening bieden.

Helpende hand samen uitsteken
Dit werk kunnen wij niet zonder uw hulp uitvoeren. Daarom vinden wij samenwerken erg belangrijk. Wij werken graag vanuit uw school, huisartsenpraktijk of wijkgebouw. Om zo samen de helpende hand uit te steken.

Samenwerkingsovereenkomst
Wij werken al met veel organisaties en instellingen samen. U kunt hier bekijken welke organisaties dat zijn en op welke manier wij samen werken.

Twitter