Zingeving

Problemen horen bij het leven. Soms lukt het niet om deze zelf of met behulp van vrienden of familie op te lossen. Of er is niemand met wie u over uw probleem kunt of durft te praten. Hebt u een christelijke levensovertuiging, dan kunt u een beroep doen op het Pastoraal Maatschappelijk Werk. Daar kunt u terecht met uw vragen en problemen waarbij u uw geloof wilt betrekken.

Ontwarren van de knoop
Het geloof kan tot steun zijn, maar soms lijkt de praktische uitwerking van het geloof het oplossen van problemen in de weg te staan. Hierdoor kan veel verwarring ontstaan. De pastoraal maatschappelijk werker wil hulp bieden bij het ontwarren van de knoop die door deze eventuele tegenstrijdige gevoelens kan ontstaan.

Samen oplossing zoeken
De pastoraal maatschappelijk werker kan op verschillende manieren helpen. Dat kan door persoonlijke gesprekken of groepsbijeenkomsten, bijvoorbeeld rondom een bepaald thema met de bijbel als leidraad. Samen zoeken we naar de beste oplossing voor u. Klik hier om u aan te melden

Pastoraal Maatschappelijk Werk bieden wij aan in de gemeente Kampen en Zwartewaterland. Uiteraard kunt u in andere gemeenten van ons werkgebied ook met uw zingevingvraagstukken terecht, maar daar zijn geen pastoraal werkers.

Twitter